ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bookpaper
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 

MAGAZINE PAPER

กระดาษสำหรับนิตยสาร

 

กระดาษแมกกาซีน มีหลายประเภท ที่เจ้าของงานพิมพ์สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับความต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วกระดาษแมกกาซีนที่ดี จะมีจุดเด่นเรื่องความแกร่งของกระดาษ (Stiffness) ซึ่งทำให้ไม่เกิดการฉีกขาดได้ง่าย ตลอดจนความทึบแสง (Opacity) และความเบาของกระดาษ จะเห็นตัวอย่างได้จากนิตยสารในต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกา ที่มีน้ำหนักเบาและรูปร่างที่พกพาสะดวก และไม่ฉีกขาดง่าย นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษที่สูงขึ้น กระดาษแมกกาซีนจากโรงงานชั้นนำของโลกในปัจจุบันยังสามารถพิมพ์งานกราฟฟิกและโฆษณา ได้งดงาม คมชัดและลงตัว ได้คุณภาพที่เทียบเคียงกับกระดาษอาร์ต แต่มีน้ำหนักของรูปเล่มที่เบากว่ามาก  กระดาษ LWCarticle

กระดาษ LWC ย่อมาจาก Light weight coated mechanical paper จะเป็นกระดาษแกรมบางแบบเคลือบ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 51-65 แกรม ทั้งนี้เหมาะกับงานแมกกาซีนที่ต้องการน้ำหนักที่เบา อาจไม่เน้นแสดงกราฟฟิกมากนัก รวมถึงยังสามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่มีรูปเล่มหนา จำนวนหน้าเยอะ เช่น แคตาลอก หรือ Directory สินค้าทั่วไป และ คู่มือเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ต่างๆ

กระดาษ MWCarticle

กระดาษ MWC ย่อมาจาก Medium weight coated mechanical paper เป็นกระดาษชนิดเดียวกับ LWC แต่จะมีช่วงความหนาที่มากกว่า โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 65 แกรมขึ้นไป เหมาะกับงานแมกกาซีนที่ต้องการภาพลักษณ์ที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเน้นกราฟฟิก หรือลูกเล่นของโฆษณาที่หลากหลายและมีสีสันยิ่งขึ้น

กระดาษ SCarticle

กระดาษ SC หรือ Supercalender มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Improved Newsprint เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อชนิดเดียวกับ LWC และ MWC สิ่งที่แตกต่างคือ SC จะมีการขัดมันและไม่มีการเคลือบผิว (uncoated) ทั้งนี้สามารถประยุกต์กับการพิมพ์แมกกาซีน หรือ งานพิมพ์ทั่วไปอื่นๆได้ เช่น แคตาลอก คู่มือ ฯลฯ เช่นกัน โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า LWC และ MWC

กระดาษ​ LWC+article

กระดาษ​ LWC+ (LWC Plus) เป็นกระดาษ LWC ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีความฟูของกระดาษ (Bulkiness) สูงขึ้น จึงทำให้รูปเล่มดูหนาขึ้นด้วยแกรมที่บางเท่าเดิมเมื่อเทียบกับกระดาษ LWC นอกจากนี้โรงงานกระดาษชั้นนำในยุโรปบางแห่งยังได้พัฒนาให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานพิมพ์ ตลอดจนรองรับงานกราฟฟิกที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยมีการเพิ่มความสว่างของกระดาษ (Brightness) และมีการใช้เทคโนโลยีช่วยให้งานพิมพ์บนกระดาษมีความเด่นชัดมากขึ้น เนื่องจากผิวกระดาษเป็นแบบด้าน ในขณะที่ภาพที่ถูกพิมพ์จะมีความเงามันทำให้เกิดความ contrast ที่ลงตัว

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved by Mediate Limited.
ขอบคุณที่เสียสละเวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Thank you for visiting us.